Narodni, regijski in krajinski parki Slovenije
Ustanavljamo nove naravne parke
 

Več o ohranjanju narave.

Kontakt:
Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 47
1000 Ljubljana
T: (01) 478 7400
E: gp.mop@gov.si