Narodni, regijski in krajinski parki Slovenije
Ustanavljamo nove naravne parke
 

Več o ohranjanju narave.

Kontakt:
Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 7000
E: gp.mop@gov.si