Slovenija je bogata z izjemno raznoliko krajino, pestro rastlinsko in živalsko raznovrstnostjo in predvsem z ljudmi, ki so v stalnem odnosu z naravo že zdavnaj prišli do temeljnega  spoznanja in zavedanja neizogibne soodvisnosti človeka in narave. Ta zavest je tudi  podlaga za zgodovinsko tradicionalno gospodarjenje z naravnimi viri in se odraža tudi v politiki države v smeri čimbolj učinkovitega trajnostno naravnanega razvoja. V številne aktivnosti za ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti se dejavno vključuje tudi mreža državnih in drugih parkov, tako obstoječih, kakor tudi novo nastajajočih, ki so trenutno v velikem razvojnem zamahu.

 

 

 

Projekt ustanavljanja regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe (postopek ustavljen leta 2012)
   

Arhiv - že zaključeno:

 

Več o ohranjanju narave.

Kontakt:
Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 47
1000 Ljubljana
T: (01) 478 7400
E: gp.mop@gov.si