NARODNI, REGIJSKI IN KRAJINSKI PARKI SLOVENIJE
(obstoječa zavarovana območja)

Slovenija je ena od držav z najvišjo stopnjo biotske raznovrstnosti v Evropski uniji in veliko krajinsko pestrostjo.
Prizadevanja za varovanje tistih območij, kjer so strnjena največja bogastva in lepote narave, imajo v Sloveniji že dolgo zgodovino. Od prvih pobud iz začetka 20. stoletja se je ideja in potreba za njihovo ohranjanje razvijala vse do zadnjih desetletij, ko je postala ena od poti oblikovanja trajnostnega razvoja družbe.

Obseg: 12,6 % kopnega državnega ozemlja.

Vrste/kategorije zavarovanih območij v Sloveniji so:

naravni parki oz. širša zavarovana območja:

 • narodni park
 • regijski park
 • krajinski park

naravni rezervati in spomeniki oz. ožja zavarovana območja:

 • strogi naravni rezervat
 • naravni rezervat
 • naravni spomenik

Določa jih Zakon o ohranjanju narave, členi 53-71.


Država Slovenija je ustanovila naravne parke in rezervate, ki so upravljani in imajo svoje spletne strani:

Občine so ustanovile naravne parke, ki so upravljani:

Združenja:

Podatki:

Upravljanje naravnih parkov

Publikacije:

Raziskave, študije:

Referati, strokovni članki:

Primerjava z IUCN kategorijami:

 • narodni park (IUCN: II/V)
 • regijski park (IUCN: V/II)
 • krajinski park (IUCN: V)
 • strogi naravni rezervat (IUCN: Ia)
 • naravni rezervat (IUCN: IV in I)
 • naravni spomenik (IUCN: III)

IUCN kategorije so določene glede na primarni cilj zavarovanja (več v Sovinc Andrej: IUCN kategorije zavarovanih območij, 2009).

Arhiv novic (od 2011 dalje):


Več o ohranjanju narave
.

Kontakt:
Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 47
1000 Ljubljana
T: (01) 478 7400
E: gp.mop@gov.si 

Triglavski narodni park Krajinski park Goričko Krajinski park Sečoveljske soline Krajinski park Strunjan Park Škocjanske jame Notranjski regijski park Naravni rezervat Škocjanski zatok Kozjanski park Krajinski park Logarska dolina Krajinski park Kolpa Park Škocjanske jame Krajniski park Ljubljansko barje Radensko polje